Tipox padló: a kiváló minőségű, kétkomponensű műgyanta

A tipox padló olyan epoxigyanta alapú burkolat, mely a fogadó aljzaton az ún. poliamin térhálósodás során keményedik meg. A tipox padló oldószermentes, reaktív műgyanta, mely két komponensből –A-ból és B-ből- áll. Mindkét komponense átlátszó, viszkózus folyadék.
A tipox padló forgalmazása Magyarországon megszűnt. Helyette műszakilag egyenértékű helyettesítő anyagokat tudunk ajánlani.

A tipox egyébként kiválóan funkcionál a beton kitöréseinek javítására, a hézagok és üregek kitöltésére, a repedések injektálással történő megszüntetésére, a cementkötésű felületek impregnálására, mindamellett, hogy kiváló ragasztó anyagnak is minősül a beton-beton és a beton-fém felületek összeillesztésekor.

Az így létrejövő tipox padló egyaránt alkalmas ipari és intézményi felhasználásra, ám a javításkor egy-egy szakembernek több szempontot is figyelembe kell vinnie, többféle szabályt be kell tartania a saját és a környezetének megóvása érdekében, és ügyelnie kell, hogy az elkészült munka valóban megfelelő minőségű legyen.

A következőkben tehát megnézzük, hogy a tipox padló elkészítésekor mire kell feltétlenül odafigyelni.

Elsősorban tudni érdemes, hogy a munkálathoz kizárólag akkor lehet hozzákezdeni, ha a betonalj eléri a +10 ˚C-os hőmérsékletet, a javítandó felület pedig száraz, megfelelő szilárdságú, tehát nem láthatóak rajta laza részek és egyéb üregek.

Fontos továbbá, hogy a munkálatot zárt térben szigorúan tilos végezni. Ha a szakember a tipox padló komponenseit tartalmazó edényt felnyitja, egészen a munkálat befejezéséig csak nyílt közegben tartózkodhat.

Mivel a tipox padló A és B komponense veszélyes az ember egészségére nézve, ezért fontos, hogy a bőrrel a folyadék lehetőleg ne érintkezzen, mindamellett, hogy a munkálat során kötelező védőkesztyűt, védőruhát, védőkötényt, kar- és arcvédőt, valamint zárt szemüveget viselni, hiszen a viszkózus folyadék akár a szemet is károsíthatja.

A megfelelő testi épség védelem mellett a tisztálkodás alapvető feltételeinek is rendelkezésre kell állnia. Ilyen például a mosakodáshoz szükséges szappan, a lemosáshoz pedig a tiszta víz, a bórvíz.

A tipox padló munkálatai során a környezetszennyezés elkerülése végett fontos, hogy a megmaradt anyagot és a mosási maradékot egy gyűjtőedénybe helyezve a kijelölt helyre elszállítsuk. Mint látható, a tipox padló alkotóelemei igen erős anyagok, amelyek veszélyeztetik a szakembereket és a környezetet, így jó ezekkel vigyázni és kötelező érvénnyel be kell tartani a fent említett szabályokat.

Ám a tipox padló elkészítésénél -pl. egy beton aljzat esetén- nem hiányozhat a megfelelő minőséggel elkészített hordozó felület sem. Hiszen az aljzat minősége teremti meg a műgyanta bevonat tartósságát is. Fontos tehát a hordozó felületet megfelelő szilárdsága és az ideális nedvességtartalom megléte.

Ha a felület előkészítésével megvagyunk, máris következhet az alapozás, amely a megfelelő tapadás feltételeit teremti meg a tipox padló és a hordozó felület között. Ezek után hozzákezdhetünk a közbenső réteg felhordásával, hogy a felületünk teljesen sima és kiegyenlített legyen, hogy ne legyen rajta egyetlen rés vagy kisebb egyenetlenség.

Utolsó lépésként a záróréteg felvitelével a tipox padló végső struktúráját határozzuk meg. Ez adja meg a felület végső megjelenést, hogy milyen színű, milyen hatású legye a tipox padló.

Típusait tekintve megkülönböztetjük a sima, az enyhén és az erősen csúszásmentesített, a chisp-szórt típust, a struktúrt, valamint a dekor tipox padlót.

Az öntéssel készült tipox padló ipari és kereskedelmi felhasználására (pl. vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari üzemekbe, kereskedelmi helyiségekbe, bevásárlóközpontok tereibe), valamint lakossági felhasználására (pincékbe, műhelyekbe és garázsokba) egyaránt alkalmas. Olyan időtálló minőségi termék, mely nem csak gazdaságos kivitelezésű, hanem jól is mutat az adott helyiségben.